Altus - klima Klimatyzacja i Wentylacja

 

Zajmujemy się projektowaniem i sprzedażą klimatyzacji oraz wentylacji.

W naszej ofercie proponujemy montaż i profesjonalny serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonujemy też przeglądy klimatyzacji (tzw. konserwacje klimatyzacji i odgrzybianie) i wentylacji.

Proponujemy też montaż klimatyzacji w mieszkaniach i domach.
Działamy na terenie województwa śląskiego, w szczególności w miastach takich, jak Katowice i Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno, Tychy i Mikołów, Chorzów i Bytom oraz Zabrze i Gliwice.


Jesteśmy Autoryzowanym serwisem takich firm jak:
- LG
- GREE
- GENERALI
- AUX
- SAMSUNG
- CHIGO
- SINCLAIR
- AIRWELL
- DAIKIN
- SANYO
- Mc QUAY
- oraz sieciGwarantujemy obsługę wszystkich klientów. Realizujemy mniejsze inwestycje np. sklepikach i w domach jednorodzinnych oraz w większych obiektach takich jak pawilony handlowe, restauracje, biurowce, banki, budynki użyteczności publicznej, hotele oraz w obiektach bardzo dużych np. w elektrowniach.UWAGA Promocja !!!

Przegląd i konserwacja klimatyzacji już od 100zł

Czytaj więcej...Sezon 2017 UWAŻAMY ZA ROZPOCZĘTY !!!

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na instalacje oraz serwis klimatyzacji i wentylacji.
Istotnym aspektem prawidłowego działania klimatyzatora jest jego serwisowanie, należy również pamiętać o ich przeglądach konserwacyjnych

Czytaj więcej...


PROMOCJA !!!

Każdy klient, który w dniach od 10.01.2017r. do 31.03.2016r. zdecyduje się na przegląd i konserwację klimatyzacji, może skorzystać z promocyjnych cen
Czytaj więcej...


Do końca 2015r. posiadaliśmy w ofercie urządzenia klimatyzacyjne ON/OFF

Chcieli byśmy poinformować, iż posiadamy jeszcze w ofercie urządzenia klimatyzacyjne typu ON/OFF
W ramach promocji, oferujemy urządzenie wraz z standardowym montażem w kwocie 2,500zł
Przy okazji chcieli byśmy ostrzec wszystkich, którzy mają zamiar zakupić urządzenie przez internet
Podstawowe problemy z klimatyzatorami:
- brak czynnika chłodniczego (80% przypadków)
- uszkodzone podzespoły (50% przypadków)
- uszkodzona obudowa (35% przypadków)
Chcieli byśmy również poinformować, iż wymiana podzespołów jest często uciążliwa i długo trwała, w uszkodzone podzespoły trzeba we własnym zakresie zdemontować, wysłać na swój koszt i ponownie zamontować. Jest to okres ok 3tygodni.
W przypadku naszej firmy diagnostyka do 24godz., drobne awarie do 48godzin, a w przypadku wymiany podzespołów do 72godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.


Całodobowy serwis techniczny

Od 14 czerwca 2013r. rusza całodobowy serwis techniczny dostępny w nocy jak i w weekend. Jeśli zaistniała by pilna potrzeba, zawsze można na nas liczyć. Numer telefonu znajduje się w zakładce kontakt


Utylizacja klimatyzacji

Od czerwca każdy klient który posiada starą, lub niedziałającą klimatyzację i skorzysta z naszych usług na dostawę oraz montaż nowego klimatyzatora, otrzyma za darmo możliwość utylizacji klimatyzyzatora wraz z certyfikatem


Jak często czyścić klimatyzacje w pomieszczeniach biurowych?

Obowiązek czyszczenia klimatyzacji, również w pomieszczeniach biurowych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Rozporządzenie to w § 37 nakłada pracodawcy obowiązek, aby w przypadku stosowania systemu klimatyzacji mechanicznej zapewnił: 1) stosowną konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii; 2) wykorzystywanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych przez pracę urządzeń klimatyzacyjnych. Niezależnie od zagrożeń określonych w rozporządzeniu związanych z awarią, drganiami i hałasem – używanie klimatyzacji ciągnie ze sobą kolejne zagrożenia, wynikające z tego, że w dysze klimatyzatorów dają odpowiednie warunki do rozwoju wielu gatunków bakterii i grzybów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników znajdujących się m.in. w klimatyzowanych pomieszczeniach biurowych. Regularne przeglądy, konserwacja i czyszczenie klimatyzacji ma na celu zmniejszanie tego typu niebezpieczeństwa. Częstotliwość przeglądów i czyszczenia klimatyzacji nie jest określona żadnymi przepisami.

Częstotliwość kontroli oraz czyszczenia i konserwacji klimatyzacji zależy między innymi od rodzaju klimatyzatora oraz instalacji, od podatności na zanieczyszczenia, od przepływu powietrza, a także od właściwie przeprowadzonej poprzedniej konserwacji. Częstotliwość czyszczenia klimatyzatora zależy również od wyniku kontroli czystości, od zaistniałych wcześniej awarii i uszkodzeń jakie powstały wraz z awarią. W związku z powyższym, pracodawca winien stosować się do zaleceń określonych przez producenta klimatyzatora dotyczących częstotliwości czyszczenia i kontrolowania klimatyzacji, znajdujących się w instrukcji eksploatacji. Podczas czyszczenia i konserwacji klimatyzacji serwis wykonuje następujące czynności: ogólna kontrola funkcjonowania urządzenia, kontroluje szczelność oraz ilość czynnika chłodniczego, czyści filtry, parownik i skraplacz, czyszczony jest odpływ odpływu oraz wymienia części zużyte i zanieczyszczone w takim stopniu, że ich ponowne wyczyszczenie jest niemożliwe lub bezcelowe. W przypadku nie występowania informacji o częstotliwości czyszczenia klimatyzacji, można przyjąć, iż czyszczenie powinno odbywać się minimum jeden raz w roku. Czyszczenie i konserwację klimatyzacji powinien wykonać serwis producenta, lub inny serwis wskazany przez producenta.

UWAGA !!! Nowe dyrektywy dotyczące klasy energetycznej klimatyzatorów

Z dniem 1.01.2013 roku w życie weszło nowe rozporządzenie dotyczące klasyfikacji energetycznej klimatyzatorów. Podstawą jest ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.
Czytaj więcej...


Nowe etykiety efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

A tym artykule przedstawimy Państwu aktualne wymagania dotyczące etykiet i klasyfikacji energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, oraz sposób ich obliczania zgodnie w wytycznymi UE

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym [1, 2, 12, 13], etykiety energetyczne są wymagane dla następujących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zasilanych z sieci zasilania elektrycznego:
- urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych o pojemności użytkowej od 10 do 1500 llitrów.
- klimatyzatory typu powietrze / powietrze o znamionowej wydajności chłodniczej lub grzewczej do 12kW.

W trakcie dyskusji i opracowań są kolejne grupy urządzeń [10]
Dodatkowo, wymagania dotyczące ekoprojektu [3, 11, 13] wprowadzają graniczne wartości współczynników efektywności energetycznej, skutkujące wyeliminowaniem z obrotu urządzeń o niskiej klasie energetycznej.

Etykiety dla chłodziarek, zamrażarek i chłodziarko-zamrażarek
Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) nr 1060/2010 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UW Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych i gospodarstw domowych obowiązuje od 30 listopada 2011r. i wprowadza klasę A+++ oraz ujednolica sposób wyznaczania współczynnika efektywności energetycznej dla poszczególnych klas. Na etykiecie znajdują się następujące informacje: - Nazwa dostawcy lub znak towarowy, - Identyfikator modelu dostawcy, - Klasa efektywności energetycznej; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej, - Roczne zużycie energii w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, - Suma pojemności użytkowej wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (czyli o temperaturze roboczej > -6 stopni C), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, - Suma pojemności użytkowej wszystkich komór do przechowywania żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej <-6 stopni C) w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, oraz oznaczenie gwiazdkowe komory, której przypada największa część tej sumy, - Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej. Oczekuje się, iż łączny efekt ustanowionych przepisów może dać roczne oszczędności energii elektrycznej rzędu nawet 6 TWh do 2020r. w porównaniu do sytuacji, gdzie nie są podjęte żadne działania.

Etykiety dla klimatyzatorów
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr. 626/2011 obowiązuje na w całej Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2013r. i określa wymogi dotyczące etykietowania i zapewnienia informacji uzupełniających o produkcie dla zasilanych z sieci zasilania elektrycznego klimatyzatorów typu powietrze / powietrze o wyjściowej mocy chłodniczej nieprzekraczającej 12 kW (lub wyjściowej mocy grzewczej, w przypadku gdy urządzenie jest wyposażone jedynie w funkcję ogrzewania).
Rozporządzenie wprowadza trzy dodatkowe klasy (A+++, A++, A+) z uwagi na fakt, że w ostatnich latach postęp techniczny w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej klimatyzatorów był bardzo szybki, a współczesne, najefektywniejsze urządzenia, poza klimatyzatorami jedno- i dwukanałowymi, znacznie przekraczają poziomy efektywności dla klasy A ustanowione dotychczasową dyrektywą 2002/31/WE [1].
Ponadto, uzależnia ono klasyfikację klimatyzatorów od wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia SEER oraz grzania SCOP, a w przypadku klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych od znamionowego wskaźnika efektywności energetycznej w trybie chłodzenia EER rated i grzania COP rated.
Jak widać wzięto uwagę na to, że klimatyzacje są wykorzystywane przeważnie w warunkach częściowego obciążenia i przy mierzeniu ich efektywności należy wykorzystać metodę pomiaru efektywności sezonowej.
Wprowadzenie jednocześnie dwóch skal efektywności energetycznej tłumaczy się tym, iż metoda pomiaru sezonowego uwzględnia w większym stopniu korzyści wynikające z zastosowania inventera oraz warunki, w jakich wykorzystywane są te urządzenia, w przypadku klimatyzacji jedno- i dwukanałowych powinno się nadal stosować wskaźniki efektywności energetycznej dla stanu stałego obciążenia, gdyż obecnie na rynku nie są dostępne urządzenia wyposażone w inventery.
Czytaj więcej...


Czy klimatyzacja w domu, lub biurze może powodować przeziębienia ?

Praktycznie każde urządzenie które jest używane źle, lub znajduje się w złym położeniu może powodować problemy.. Klimatyzacji nie powinno ustawiać się na zbyt niską temperaturę - optymalną wartością są 22 - 24 stopnie Celsjusza, ponieważ klimatyzator zmniejsza wilgotność powietrza, zapewniając tym samym komfort w powyższych temperaturach. Niższe temperatury w tym wypadku mijają się z celem. Bardzo ważne jest umieszczenie jednostki, tak aby strumień powietrza nie wiał bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.
Bardzo ważne jest by pamiętać o regularnej konserwacji. Producenci klimatyzacji zalecają konserwacje przed rozpoczęciem się lata, jak i po jego zakończeniu. Dzięki takiemu podejściu utrzymuje się urządzenie w odpowiedniej czystości, co może przełożyć się na zmniejszenie poboru prądu, mniejszą awaryjność, oraz czystsze powietrze które wydmuchuje klimatyzacja.

Czy warto mieć klimatyzację ?

Często zadajemy sobie pytanie, czy warto mieć klimatyzację w swoim biurze, domu, czy w innym miejscu w którym spędzamy dużo czasu.
Współczesne systemy klimatyzacyjne nie tylko schładzają czy podgrzewają powietrze, ale również dzięki zastosowaniu nowoczesnych filtrów oczyszczających, odświeżają powietrze i usuwają nieprzyjemne zapachy, roztocza, kurz, zarodniki pleśni i dym papierosowy. Dzięki czemu nasze otoczenie staje się dla nas bardziej przyjazne. Szczególnie znaczące jest to dla alergików.
Aby nasza klimatyzacja dobrze spełniała swoja rolę należy pamiętać o jej odpowiednim utrzymaniu poprzez regularne odgrzybianie i czyszczenie.

Jak wygląda montaż klimatyzacji w bloku ?

Jeżeli zamierzasz montować klimatyzator na bloku, pamiętaj, że musisz mieć zgodę administratora budynku, zwłaszcza gdy jednostka zewnętrzna klimatyzatora będzie montowana na ścianie zewnętrznej lub na dachu. Polecanym rozwiązaniem jest instalacja jednostki klimatyzatora na balkonie. Trzeba pamiętaj by klimatyzator był zamontowany w takim miejscu by jego praca nie była uciążliwa dla ciebie i twoich sąsiadów. Nie powinno się montować klimatyzatora w pobliżu sypialni lub innych miejsc, gdzie hałas może być uciążliwy.Wszystkie opinie

Klimatyzacja Katowice - Klimatyzacja, serwis, montaż, przegląd, czyszczenie, Katowice, Gliwice, Zabrze, Mysłowice, Sosnowiec, Tychy